CONTACT US

联系我们

四川省广汉市三星堆生物科技有限公司

SICHUAN GUANGHAN SANXINGDUI BIOTECHNOLOGY CO., LTD


  • 服务热线:

0838-5560633

电话:0838-5560633    0838-5562298
           0838-5562418    0838-5560888
地址:四川省广汉市三星堆镇仁和社区

三星堆生物科技

为您的行业提供合理方案,为您的选择做好准备

提交留言